Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Hej!

Jednym z takich tematów, który sprawia problemy na każdym poziomie językowym, są zdecydowanie tryby warunkowe.

W języku angielskim wyróżniamy następujące okresy warunkowe:

 • Zero Conditional – zerowy tryb warunkowy
 • First Conditional – pierwszy tryb warunkowy
 • Second Conditional – drugi tryb warunkowy
 • Third Conditional – trzeci tryb warunkowy
 • Mixed Conditionals – mieszane tryby warunkowe

Dzisiaj na tapet weźmy cztery tryby warunkowe.

Na początku spójrz na tę tabelę z zestawieniem trybów warunkowych:

TrybZastosowanieKonstrukcja
Zero Conditional– 100% pewności zajścia danych zjawisk,
– prawdy ogólne, prawa fizyki, natury
– nawyki, przyjęte reguły zasady (np. w miejscu pracy, w domu)
If + Present Simple, Present
Simple

If you exceed the speed
limit, you get a ticket.
First Conditional– odnosi się do przyszłości jeśli warunek zostanie spełniony, jest duża możliwość/ duże
prawdopodobieństwo spełnienia pewnej czynności
If + Present Simple, Future Simple (will)
If it stops raining, we will go
for a walk.
Second Conditional– gdybanie, przypuszczanie, myślenie o teraźniejszości lub przyszłości
– prawdopodobieństwo danej sytuacji jest bardzo niewielkie, prawie żadne
If + Past Simple, would +
bezokolicznik

If I were taller, I would play
volleyball.
Third Conditional– odnosi się do sytuacji z przeszłości, na które już nie mamy wpływu – niestety nie cofniemy
czasu i nie zmienimy przeszłości (choć wiem, że czasem byśmy chcieli)
If + Past Perfect, would +
have + Past Participle
(III forma czasownika)

If I had studied more, I would have passed the exam.

Zero Conditional

 • Opisujemy czynności/zdarzenia, które będą miały miejsce na 100%
 • Ogólne prawdy, fakty, prawa fizyki, zjawiska, przyjęte zasady, reguły

IF + PRESENT SIMPLE, PRESENT SIMPLE

If you don’t eat and drink, you die.
Jeśli nie jesz i nie pijesz, umrzesz.
(Okrutne, ale prawdziwe)

If you exceed the speed limit, you get a ticket.
Jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość, dostaniesz mandat.


If water reaches 100 degrees, it boils.
Jeśli woda osiągnie 100 stopni, wrze.

If you heat ice, it melts.
Jeśli podgrzejesz lód, stopi się.

First Conditional

 • Duże prawdopodobieństwo wydarzenia się sytuacji
 • Nie ma 100% pewności jak w przypadku Zero Conditional

IF + PRESENT SIMPLE, FUTURE SIMPLE (WILL)

Uwaga! Bardzo częstym błędem jest stosowanie WILL po IF, co jest bardzo zrozumiałe, ze względu na fakt, że tłumaczymy sobie tę część z języka polskiego. Pamiętaj, że mimo czasu teraźniejszego, Present Simple po IF dalej odnosi się on do przyszłości. Spójrz na poniższe przykłady:

If we get hungry, we will order some pizza.

Jak zgłodniejemy, zamówimy pizzę.

If I find your documents, I will give them back to you.

Jak znajdę twoje dokumenty, oddam je Tobie.

You won’t pass the exam if you don’t study more.
Nie zdasz tego egzaminu, jeśli nie będziesz uczył się więcej.

If the weather improves, we will go swimming.
Jeśli pogoda się poprawi, pójdziemy popływać.

Second Conditional

 • Gdybanie, opisujemy mało realne zdarzenia
 • Dawanie rad za pomocą zwrotów If I were you…, If I were in your shoes …

IF + PAST SIMPLE, WOULD + CZASOWNIK (BEZOKOLICZNIK)

If I had more money, I would buy a house.
Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym dom.


If I were you, I would work less.
Gdybym była tobą, pracowałabym mniej.


What would you do if you won the lottery?
Co byś zrobił, gdybyś wygrał na loterii?

If I didn’t have to work, I would travel all the time.
Gdybym nie musiał pracować, cały czas podróżowałbym.

Subjunctive Mood

Możesz zwrócić uwagę, że w powyższych zdaniach po osobie I (ja) użyłam were zamiast was. Jest to konstrukcja zwana subjunctive mood używana, gdy mówimy o sytuacjach nierealnych i hipotetycznych. W tej konstrukcji czasownik to be przybiera formę were dla każdej osoby.

Możesz kojarzyć tę konstrukcję z piosenki Beyoncé – 'If I Were A Boy

Third Conditional

 • Dotyczy zdarzeń, które już się wydarzyły
 • Nie mamy na nie wpływu
 • Myślimy: Co by było gdyby…?

IF + PAST PERFECT, WOULD + HAVE + PAST PARTICIPLE (III FORMA CZASOWNIKA)

If I had known you were coming, I would have stayed home.

Gdybym wiedziała, że przyjedziesz, zostałabym w domu.
(ale nie wiedziałam,
dlatego nie było mnie w domu)

If she had studied more, she would have passed the exam.

Gdyby uczyła się więcej, zdałaby ten egzamin,
(ale nie uczyła się wystarczająco dużo,
dlatego nie zdała – ups)

If you had come to the party, you would have met John!

Gdybyś przyszła na imprezę, poznałabyś John’a.
(ale nie przyszłaś,
dlatego teraz żałuj!)

We would have missed our plane if we hadn’t taken a taxi.
Spóźnilibyśmy się na samolot, gdybyśmy nie wzięli taksówki.
(ale wzięliśmy i teraz cieszymy się lotem w samolocie)

Zwróć uwagę, że w zależności od pozycji „if” inaczej wygląda interpunkcja w zdaniu.

Jeśli zdanie zaczyna się od if – przed drugą częścią zawsze występuje przecinek.
Jeśli zdanie zaczynamy tą drugą częścią – przed if nie stawiamy przecinka.

If I weren’t so shy, I would meet a lot of people
I would meet a lot of people if I weren’t so shy.

Last but not least…

Nie tylko IF człowiek żyje, prawda?
Na zakończenie, sprawdź co możemy użyć zamiast IF w naszych już poznanych trybach warunkowych:

-> WHEN – kiedy

Użyjemy, kiedy jesteśmy pewni, że coś się wydarzy na 100% (zerowy tryb warunkowy)

When you heat water to 100 degrees, it boils.
Kiedy podgrzejesz wodę do 100 stopni, zacznie wrzeć.

-> ONLY IF – tylko jeśli

I will tell you the truth only if you promise to keep it a secret.
Powiem ci prawdę tylko jeśli obiecasz utrzymać to w tajemnicy.

-> ON CONDITION THAT – pod warunkiem, że

I will lend you my laptop on condition that you give it back tomorrow.
Pożyczę ci mojego laptopa pod warunkiem, że oddasz go jutro.

-> AS LONG AS – jeśli tylko, pod warunkiem, że …, o ile

I will help you as long as you help me.
Pomogę ci, o ile ty pomożesz mnie.

-> UNLESS = if not – jeśli nie / chyba, że

I won’t go there unless you come with me.
Nie pójdę tam jeśli ty nie pójdziesz ze mną.

-> IN CASE – na wypadek gdyby, w razie gdyby

I’ll take an umbrella in case it rains.
Wezmę parasolkę na wypadek deszczu.

-> PROVIDING / PROVIDED THAT – zakładając, pod warunkiem, że

I will go provided that I get a day off.
Pojadę pod warunkiem, że dostanę dzień wolny.

-> SUPPOSE / IMAGINE – załóżmy, wyobraźmy sobie

Suppose you won the lottery, what would you do with the prize?
Załóżmy, że wygrałeś na loterii, co zrobiłbyś z nagrodą?

Mam nadzieję, że teraz tryby warunkowe nie są już takie straszne! 🙂 Z pewnością to bardzo przydatne zagadnienie gramatyczne i bezsprzecznie naprawdę bardzo przyjemne. Następnym razem zapraszam na mieszane tryby warunkowe – tu wejdziemy na wyższy poziom!

Który tryb warunkowy jest dla Ciebie najprostszy, a który sprawia najwięcej problemów? Podziel się w komentarzu.

Tworzysz już listę noworocznych postanowień? Być może jednym z punktów jest nauka języka angielskiego. Jeśli tak, to bez wątpienia warto sprawdzić też mój wpis z podpowiedziami jak uczyć się słówek!

Take care,
Iga ❤️

zobacz też te wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *