Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Polityka prywatności Serwisu internetowego WWW.INPOLISHPLS.PL

 1. Definicje
  1.1. Administrator – administratorem bazy danych jest Iga Prusik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iga Prusik – Studio Języków Obcych z siedzibą przy ul. Złotej 75A/7, 00-819 Warszawa, NIP 9671448519, adres e-mail hello@inpolishpls.pl, tel. +48 793 449 177.
  1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.inpolishpls.pl
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu
  2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
  A) Korzystanie z Serwisu
  3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
  3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  B) Formularz kontaktowy

3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
C) Marketing
3.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail (newsletter, umowa sprzedaży). Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
3.5. Dane osobowe są przetwarzane:
3.5.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;
3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

 1. Pliki cookies
  4.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny strony i sklepu. Są one wykorzystywane, aby zapewnić m.in. jak najlepsze funkcjonowanie strony internetowej.
  4.2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat plików cookies.  Brak zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności może skutkować nieprawidłowościami w funkcjonowaniu strony.  
  4.3. Zgody na dostęp do plików cookies Użytkownik udziela poprzez odpowiednie ustawienia używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Zgodę można cofnąć lub zmodyfikować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub systemu operacyjnego
  używanego przez Użytkownika. 
  4.4. Pliki cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie przez:

4.4.1. Portale społecznościowe – na stronie są zainstalowane wtyczki umożliwiające korzystanie z funkcji społecznościowych takich platform jak Facebook, Instagram oraz YouTUbe. Do prawidłowego funkcjonowania wykorzystują one pliki cookies. 
4.4.2. Analizy i statystyki – do śledzenia statystyk moje strona ma wbudowany kod śledzący Google Analitycs firmy Google LLC oraz Pixel Facebook (liczba odwiedzin, rodzaj przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego, czas wizyty, kraj, itp.). Zebrane informacje
nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są anonimowe. 
4.4.3. Facebook, Instagram, YouTube – te platformy oraz Administrator mogą kierować do Użytkowników strony reklamy. Wymienione platformy mogą także używać innych cookies.
4.5. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
4.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Okres przetwarzania Danych osobowych
  5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 2. Uprawnienia Użytkownika
  6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  6.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
  6.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres hello@inpolishpls.pl
 3. Odbiorcy Danych osobowych
  7.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
  7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
  8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z
  zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 5. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
  Administratora.
 6. Dane kontaktowe

10.1. Kontakt z Administratorem Igą Prusik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iga Prusik – Studio Języków Obcych z siedzibą przy ul. Złotej 75A/7, 00-819 Warszawa, NIP 9671448519, jest możliwy poprzez formularz kontaktowy bądź wysłanie bezpośredniej wiadomości pod adres e-mail: hello@inpolishpls.pl oraz pod numerem tel. +48 793 449 177.

 1. Zmiany Polityki prywatności
  11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.